Mad Designer at work

معماری و مُحتوای وب‌سایت گروه مُشاوران نوآوری و تحول دیجیتال بلنک در حال آماده‌سازی است

وب‌سایت بِلنک در میانهٔ اُردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شُد. برای تماس با تیم بِلنک با ای‌میل زیر مُکاتبه کنید


info@blank.ir